INTERNATIONAL
COUNCIL OF
CERTIFICATION

Certification and Accreditation Institution

Mund të përmendim disa standarde
ISO - ICC

Këshilli Ndërkombëtar i Certifikimit është një institucion ndërkombëtar në fushën e certifikimit të cilësisë.

SHËRBIMET TONA

Kompani të Certifikuara

Liderë globalë në sigurimin e cilësisë, duke siguruar standarde ndërkombëtare dhe përsosmëri në të gjitha industritë dhe organizatat.

ICC ka certifikuar fabrika dhe kompani në: ITALI – AUSTRI – KOSOVË – SHQIPËRI – MAQEDONI – SPANJË – TURQI dhe INDI.

Ndërkombëtarizoni kompaninë tuaj dhe produktet tuaja tani!

Këshilli Ndërkombëtar i Certifikimit po promovon vazhdimisht marrëveshje për eksportimin e produkteve tuaja vendore në tregjet ndërkombëtare.

Certifikatat tona ofrojnë akses të menjëhershëm në këto tregje:

Kingdom of Saudi Arabia

UAE - Dubai

USA

Brazil

Canada

Italy and EU

Kontaktoni
me ne

Leave your details and one of our experts will contact you!

Çmimet tona

Content Safety

HERO

2023