INTERNATIONAL
COUNCIL OF
CERTIFICATION

Certification and Accreditation Institution

Partneret Tane

Partneret Tane

UNI - ITALY ENTI KOMBETARE ITALIAN PER NORMAT DHE STANDARTET - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI NORMAZIONE

ICC është pjesë e UNI Itali me numër licence 0178 datë 18/05/2020

Ne jemi gjithashtu pjesë aktive në diskutimin teknik për standardet dhe normativat e reja, me të drejtën e votës.

 Të bësh mirë gjërat është mirë për të gjithë, por mbi të gjitha për sistemin socio-ekonomik.

Grupe të mëdha, biznese të vogla, startups, profesionistë, shoqata, organe publike, administrata lokale, qendra kërkimore, shkolla dhe universitete, përfaqësues të punëtorëve, sektori i tretë dhe organizata joqeveritare, qytetarë: të gjithë duhet të ndajnë indikacionet dhe gjuhën e përbashkët të rregullave. i jep shtysë sistemit prodhues, ekonomik dhe social të vendit.

Standardet  janë mjetet më të thjeshta dhe më të përshtatshme të transferimit të teknologjisë, sepse zvogëlojnë rrezikun ekonomik dhe financiar të kërkimit dhe zhvillimit i bëjnë kompanitë italiane më konkurruese, sepse reduktojnë kostot e biznesit dhe kohën e nevojshme për të futur produktet dhe shërbimet në treg ata mbrojnë qytetarët, si konsumatorë dhe si punëtorë, sepse vendosin standardet e cilësisë dhe sigurisë së produkteve, proceseve dhe shërbimeve mbrojnë mjedisin dhe promovojnë qëndrueshmërinë, sepse ato janë gjithnjë e më të kujdesshme dhe të rrepta në këto aspekte ato ndihmojnë ligjvënësit, sepse i ofrojnë referenca të caktuara dhe të përbashkëta për rregullimin e fushave të reja ose për thjeshtimin e rregulloreve ekzistuese.

HALAL INTERNATIONAL SHARIAH
BOARD - KINGDOM OF SAUDI ARABIA.

Bordi Ndërkombëtar i Sheriatit Halal është një asamble teknike dhe juridike e vendosur në Arabinë Saudite dhe përfshin shejhët dhe dijetarët më të rëndësishëm gjithashtu me përfaqësues të lartë të Qeverisë së Arabisë Saudite.